עו"ד ורד סולמי-הירשפלד

שנת לידה: 1974
השכלה: בוגרת במשפטים (L.L.B) ובמנהל עסקים (B.A)-התמחות במימון, חברה בלשכת עורכי הדין החל משנת 2000 ועובדת במשרד גנות-עמיקם, עו"ד משנת 2002.

תחומי התמחות

מומחיות בתחום הביטוח והנזיקין, יצוג חברות ביטוח בתביעות בתחום הרכוש והגוף, בתחום חבויות-רכוש, בתחום השיבוב וכן בעילות ביטוח נוספות, כגון כפלי ביטוח וכיוב'.
כמו כן מומחית בתחום תביעות המתייחסות לנזקים חקלאיים, הצפות, רשלנות מקצועית של נותני שירותים, ייצוג עיריות ותאגידי מים וביתר תחומי ההתמחות של המשרד.
כמו כן מייצגת תובעים בכל התחומים דלעיל כנגד חברות ביטוח. (שאינן מיוצגות ע"י המשרד), ובכלל זה בתביעות בגין נזקי רכוש מסוגים שונים ובתביעות חבויות מסוגים שונים (אחריות מקצועית, חבות המוצר, צד ג' וכיוצ"ב), כולל תביעות מכח פוליסות חיים, תאונות אישיות ואובדן כושר עבודה ותביעות מכח פוליסות ביטוח תלמידים.