עו"ד סימה לוין-בלש

שנת לידה: 1962
השכלה: בוגרת משפטים-L.L.B, אוניברסיטת תל-אביב
חברה בלשכת עוה"ד החל משנת 1988 עובדת ושותפה במשרד גנות-עמיקם משנת 1987.

תחומי התמחות

מומחיות בתחום הביטוח והנזיקין, יצוג חברות ביטוח בתביעות בתחום הרכוש, בתחום חבויות גוף חבויות-רכוש, בתחום השיבוב וכן בעילות ביטוח נוספות, כגון כפלי ביטוח וכיוב'.

כמו כן מומחית בתחום תביעות המתייחסות לנזקים חקלאיים, רשלנות מקצועית של נותני שירותים, ייצוג עיריות ותאגידי מים וביתר תחומי ההתמחות של המשרד.
כמו כן מייצגת תובעים בכל התחומים דלעיל כנגד חברות ביטוח. (שאינן מיוצגות ע"י המשרד), ובכלל זה בתביעות בגין נזקי רכוש מסוגים שונים ובתביעות חבויות מסוגים שונים (אחריות מקצועית, חבות המוצר, צד ג' וכיוצ"ב) וכן בתביעות בגין נזקי גוף מסוגים שונים, כולל תביעות בגין תאונות דרכים.