עו"ד ורד וינשטוק

שנת לידה: 1974

ארץ לידה: ישראל

השכלה: מוסמכת למשפטים L.L.B תואר שני במשפטים וחברה בלשכת עוה"ד החל משנת 1999.

תחומי התמחות

מומחיות בתחום הביטוח והנזיקין, יצוג חברות ביטוח בתביעות בתחום הרכוש, בתחום חבויות-רכוש, בתחום השיבוב וכן בעילות ביטוח נוספות, כגון כפלי ביטוח וכיוב'.

כמו כן מומחית בתחום תביעות המתייחסות לנזקים חקלאיים, רשלנות מקצועית של נותני שירותים, ייצוג עיריות ותאגידי מים וביתר תחומי ההתמחות של המשרד.

כמו כן מייצגת תובעים בכל התחומים דלעיל כנגד חברות ביטוח. (שאינן מיוצגות ע"י המשרד), ובכלל זה בתביעות בגין תאונות שגרמו לנזקי גוף, נזקי רכוש מסוגים שונים ובתביעות חבויות מסוגים שונים (אחריות מקצועית, חבות המוצר, צד ג' וכיוצ"ב).